Bez kategorii

ZAMEK

Obiekt zamkowy znajdujący się na terenie Połczynu-Zdroju powstał na przełomie trzynastego oraz czternastego stulecia. Został on usytuowany jakieś sto metrów od niegdyś znajdującego się rynku miejskiego. W tym miejscu na chwilę obecną jest natomiast Plac Wolności. Budowla jaką jest charakterystyczny połczyński zamek powstała po to, żeby pełniła funkcję warowni. Miała na celu chronić w głównej mierze część południową. W szczególności stanowiła formę ochrony przed ekspansją ze strony Brandenburczyków. Przez lata zarządzał tym pomorzańskim zabytkiem Warcisław IV, ówczesny władca, natomiast w pewnym momencie zamek trafił do rodu von Wedlów, a później von Manteufflów. Nie wiadomo, jak obiekt wyglądał kiedyś, pewne jest natomiast, że podległa kilkukrotnym przebudowom i w efekcie tego zyskał murowaną wieżę obronną. Przez lata stanowił ten obiekt własność rodu bon Krockow. Miało to miejsce, wedle zapisków historycznych, prawdopodobnie do roku 1654. Z kolei jeden z przedstawicieli tego rodu zdecydował o tym, iż budowla podana zostanie zupełnej przebudowie. I na tej podstawie w latach 1770 – 1772 zamek w Połczynie-Zdroju został barokowym pałacykiem, cechującym się konstrukcją dość podobną do tej, jaka na dzień dzisiejszy wyróżnia tenże zamek. W połowie dziewiętnastego wieku z kolei, miasto zdecydowało się na przejęcie zamku, który niegdyś pełnił funkcję głównie warowni miejskiej. W tym punkcie postanowiono urządzić i zagospodarować pocztę. Ostatecznie natomiast budynek zyskał rolę instytucji kulturalnej i tak też zachowało się to po dziś dzień.