Bez kategorii

KOSCIOL

Na śródmieściu Połczynu-Zdroju znajduje się także kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta budowla uchodzi za jeden ze znaków szczególnych miejscowości, a to dlatego, że jest to jedna z najstarszych budowli miasta. Powstała ona prawdopodobnie w pierwszej połowie czternastego stulecia. Niestety nie udało się jej przetrwać w swym pierwotnym wizerunku po dziś dzień. Od momentu zakończenia Średniowiecza, obiekt tego znacząco się zmienił, był kilka razy modyfikowany. Przede wszystkim wymagał tego zły stan techniczny obiektu, a dokładniej to, że podlegał kilkurazowym podpaleniom. Poprzez wybuchy pożaru budowla ta została niemal całkowicie zniszczona i nie było czego użytkować, wymagano ponownego odbudowania zabytku. Najbardziej dotkliwy w skutkach był pożar mający miejsce równo w 1500 roku. Wtedy ogień pochłonął nie tylko charakteryzowany tu kościół, ale w zgliszcza zamieniła się większa część Połczynu-Zdroju. Ze względu na rozmaitości znajdujące się wewnątrz kościoła połczyńskiego, został on uwzględniony w rejestrze zabytków. W nim jest charakterystyczny ołtarz główny, chrzcielnica, organy i ambony. Za najbardziej wartościową natomiast uznaje się nagrobną płytę Erazma von Manteuffla.