Bez kategorii

ULICA GRUNWALDZKA

Jest jedną z najbardziej rozróżnianych ulic Połczyna-Zdroju. Jest doskonałym miejscem dla turystów i kuracjuszy, bowiem stanowi świetny deptak do spacerowania. Nie ma na nim dopuszczonego ruchu kołowego, jest gwarnie, ale dlatego że stanowi ta ulica główne miejsce, tętniące życiem. W tym punkcie Połczyna-Zdroju umiejscowionych jest sporo lokali gastronomicznych, miejsc handlowych itd. Posiada ona specyficzną zabudowę, na jaką składają się po kamienice mające po dwie, trzy kondygnacje. Pochodzą one zwłaszcza z końcówki dziewiętnastego stulecia oraz początku wieku dwudziestego. Nie są w bardzo dobrym stanie technicznym, gdyż ich elewacja wymaga poprawy, ale części obiektów tam usytuowanych już zostało odbudowanych i zrewitalizowanych. Wyjątkowość tej ulicy wiąże się także z faktem, iż jest to miejsce ważne i wartościowe z historycznego punktu widzenia. Tuż pod tą ulicą znajduje się istotne dla regionu odkrycie, a mianowicie wiążące się z powstaniem kronik miejskich i pierwszymi dziejami Połczyna-Zdroju dawna nawierzchnia zrobiona z okrągłych belek zrobionych z drewna, które przebiegają równolegle. Są one prawdopodobnie z okresu przełomu trzynastego i czternastego stulecia. Podobnych znalezisk dokonano także na dwóch innych ulicach tej miejscowości, a mianowicie ul. Mariackiej oraz 5-go Marca. Takie usytuowanie wskazanych uliczek na osi północ – południe jednoznacznie wskazuje na fakt, że w tym miejscu niegdyś ciągnął się dawny trakt komunikacyjny. Mowa o popularnym w dawnych stuleciach Szlaku Solnym. Współcześnie natomiast, ulica Grunwaldzka, jaką charakteryzujemy jest swego rodzaju łącznikiem z trasą wjazdową, która prowadzi do Połczyna-Zdroju. Na samym końcu tego deptaku znajduje się mały placyk. Jest on malowniczy, naprawdę wyróżnia tę ulicę, dodając jej uroku. Jest tam zieleń, ławeczki i dwa okazałe budynku – siedziba szkoły podstawowej pochodzącej z okresu 1866 – 1867, która wyróżnia się dekoracyjną formą architektoniczną. Jest tam cechujący się elewacją z czerwonej cegły Zespół Szkół. Przy szkole wyżej wspomnianej natomiast znajduje się poczta – jej budynek także został zrobiony w stylu neogotyckim.