Bez kategorii

STAROWKA

W Połczynie-Zdroju znajduje się przepiękna Starówka, jaka jest jedną z najważniejszych symbolik miejscowości. Niektórzy są zdania, że jak na miasto uzdrowiskowe, mające przyciągać turystów, nie jest tu nic wyjątkowego, ale pełno na niej zabytków, przez co obiekt ten został uwzględniony w rejestrze zabytków. Wyróżnia się w głównej mierze średniowiecznym układem urbanistycznym. Z zapisków Trening online historycznych dotyczących tworzenia się tej miejscowości wynika jednoznacznie, że początkowe szkielety ulic datowane są na drugą połowę dziewiętnastego stulecia. Wówczas miał miejsce systematyczny rozwój gospodarczy i ekonomiczny, zaś to przekładało się na tworzenie lepszych obiektów. I w taki sposób zaczęły powstawać charakterystyczne kamienice murowane. Wtedy też zaczęto budować sanatoria oraz zbudowano pobliski park. W okresie od 1939 do 1945 roku natomiast zaczęto sanatoria przekształcać w szpitale wojskowe. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy, starówka tego miasta cechuje się specyficzną zabudową wyróżniającą się jednolitością oraz zwartym i spójnym stylem architektonicznym. Stosunkowo niedawno odnowiona została jedna z mocno wyróżniających się na starówce ulic jaką jest ulica 5-go Marca, w której przeprowadzono gruntowne modernizacje kamienic oraz zmieniono dotychczasowe podłoża. Zrealizowano kompleksowe rewitalizacje, a teraz jest to śmiało określana przez turystów i miejscowych – wizytówka Połczyna-Zdroju i jeden z jego głównych deptaków. Nie brak na nim jednakże, mimo dużego remontu jaki udało się z powodzeniem zakończyć, specyficznych detali pochodzących z rozmaitych epok.